TK/KB Islam AnNash

Target pendidikan An nash learn and play insya Allah:

 • Pengenalan awal membaca Al Quran dengan metode iqro-qiroati.
 • Menghafal Al Quran, dan doa-doa harian.
 • Aqidah, akhlak, dan sirah (kisah sejarah) Nabi Muhammad shallaallaahu ‘alaihi wa sallam, keluarga, dan para sahabatnya.
 • Pengenalan bahasa Arab, pengenalan matematika melalui permainan Pengenalan menulis dan membaca.
 • Ketrampilan dan olah raga

MATERI PELAJARAN AGAMA

 • Hafalan Al Qur’an
 • Pendidikan aqidah Islam
 • Pembinaan akhlak
 • Pendidikan dan praktek ibadah
 • Hapalan doa sehari-hari
 • Hafalan hadits-hadits pendek
 • Membaca (Iqro) dan menulis (khot) Arab
 • Kisah-kisah Islami
 • Membaca Al Quran dan praktek tajwid

KEAHLIAN DASAR

 • Dasar-dasar berhitung
 • Bahasa Indonesia
 • Membaca dan menulis huruf latin
 • Keterampilan
 • Olah raga

WAKTU BELAJAR

Kegiatan Belajar Mengajar : Senin -sampai Jumat pukul 08.030 12.00 WIB.

Kegiatan belajar mengajar diadakan di ruang kelas maupun di luar ruang kelas.